عده‌ای معتقد هستن که حلال و حرام خدا صرفاً برای سنجش تعبّد می باشد امام رضا علیه السلام می فرماید: «هرکس چنین میپندارد در گمراهی آشکار است چرا که اگر این طور بود خدا تغییر در آنها را از سمت خود جایز می دانست ولی ما می دانیم که هر چه را خدا حلال دانسته است از ازل تا ابد حلال بوده است و ذات بشر به آن نیاز دارد و هرچه را که خدا حرام کرده است از ابتدای عالم تا روز قیامت حرام بوده است و نه تنها بشر به آن احتیاج ندارد بلکه موجب فساد هم می شود.