عمر پافشاری زیادی می‌کرد تا سخنرانان احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را نقل نکنند به طوری که اگر مأموری را جای می فرستاد برای تبلیغ اسلام از دارالخلیفه تا دروازه شهر او را همراهی می‌کرد و در آخر هم از او می خواست فقط از  قرآن بگوید و همچنین آمده است روزی ابوموسی اشعری در حال ترک شهر به سوی عراق، برای موعظه مردم بود؛ عمر حتی به او هم گفت فقط از قرآن بگو !

دکتر موحدی