موسسه بصائر در ترم زمستان 1399، سه دوره مهارت‌ جرأت‌مندی به صورت مجازی برگزار کرد. پس از برگزاری آزمون، مجموع امتیازات دانشجویان با توجه به تمامی ملاک‌های نظام ارزشیابی محاسبه شد و نفرات برتر این دوره‌ها مشخص شدند. 

همچنین اولین دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی برگزار گردید. 

جوایز این دوره به صورت نقدی به دانشجویان برگزیده تقدیم شد. 

اسامی دانشجویان برتر: