موسسه بصائر در ترم زمستان 1399، سه دوره مهارت‌ جرأت‌مندی به صورت مجازی برگزار کرد. پس از برگزاری آزمون، مجموع امتیازات دانشجویان با توجه به تمامی ملاک‌های نظام ارزشیابی محاسبه شد و نفرات برتر این دوره‌ها مشخص شدند. 

دوره‌های 14 و 15، با تدریس سرکار خانم حاجی شفیعی و سرکار خانم آل طه، ویژه بانوان، پنجشنبه‌ صبح‌ها برگزار می‌شد. مدرس دوره 16، جناب آقای دکتر اخباری بودند که روزهای پنجشنبه، بعد از ظهر برگزار می‌شد.   

همچنین اولین دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی در این ترم با تدریس جناب آقای دکتر مهران، به صورت مجازی برگزار گردید. 

جوایز این دوره به صورت نقدی به دانشجویان برگزیده تقدیم شد. 

اسامی دانشجویان برتر: