توحید

افتادگی آموز اگر طالب فیضی...

/ibrahim

سال‌ها بود که این زوج برگزیده‌ی خدا صاحب فرزندی نشده بودند؛ مرد خانه کسی نبود که از این حکایت گله‌ای کند و زبان به سرزنش باز کند اما بانوی خانه خود قرار نداشت و علاقمند بود شویش فرزندانی داشته باشد و همین سبب شد تا خود به جستجوی بانویی دیگر رود...


خداشناسی در تربیت دینی

/khodaye-mehraban

آشنایی با جلوه‌های عظمت، لطف و مهربانی خدا در آیات قرآن - دکتر دولتی


گردهمایی دانش آموختگان بصائر - معرفی ساختار جدید آموزشی

/conference-basaaer-intro

معرفی طرح جدید آموزشی و ثبت نام دوره‌های پایه بصائر...