پادکست بصائر


حیا چیست؟

حیا چیست؟

حیا، یعنی درک حضور یک ناظر محترم در همه حال
تربیت خاموش

تربیت خاموش

گاهی اوقات ما فکر می کنیم  معلمی یعنی خوب حرف زدن یعنی بیان خوب داشتن و در نهایت یعنی اغنا به وسیله لسان اما اینطور نیست...