بعضی از افراد هستند که سعی می کنند درباره علت و دلیل حلال‌ها و حرام‌های خداوند متعال تحقیق کنند و آنها را توجیه کنند اما بزرگ‌ترین و بهترین توجیه آن است که این امور حکم خدا هستند و عمل به آنها نشان از اخلاص بندگی می باشد؛ همچنین امام رضا علیه‌السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حلال نکرده است، مگر آن که درآن منفعت و صلاحی بوده و هیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام ننموده، مگر آن که در آن ضرر و مرگ و فسادی بوده است.