در راستای ارتقاء سطح ارائه دروس مؤسسه بصائر توسط مدرسین گرامی و تقویت شبکه ارتباطی ایشان، از این پس سلسله‌نشست‌هایی مجازی با حضور مدرسین و اساتید مؤسسه برگزار خواهد شد. در این نشست‌ها، مدرسین هر بحث، با بیان تجربیات خود و چالش‌های احتمالی که در حین ارائه دروس با آن مواجه شده‌اند، از نقطه نظرات سایر مدرسین و علی‌الخصوص استاد مدعو نشست بهره‌مند خواهند شد.

در اولین گام «نشست مجازی مدرسین مهارت جرأت‌مندی» با حضور استاد مهران به‌صورت ماهانه تدارک دیده شده است.

مدرسین ارجمند، جهت حضور در این نشست‌ها از طریق کانال اطلاع‌رسانی مدرسین بحث مربوطه، در جریان برنامه زمان‌بندی قرار خواهند گرفت.


.