شش پایه‌ای که کتاب مهارت‌ جرأت‌ مندی بر آن بنا شده

با نگاهی به جریان‌های فرهنگی اطراف خود، مثلِ مراجعه به یک کتاب‌فروشی، نگاهی به کیوسک روزنامه‌فروشی و ورق زدن مجلات هفتگی یا ماهانه عمومی، به راحتی به ما نشان می‌دهد که چه میزان مسائل سبک زندگی و مهارت‌های آن؛ در دوران ما مورد اقبال عمومی است.
کتاب «ترس زشت، ترس زیبا»، آموزشِ مهارتِ مدیریت افکار و رفتار در برابر فشارهای اجتماعی و بیرونی را در شش محور کلی تبیین کرده که این شش محور عبارتند از:
1- ایجاد مهارت جرأت‌مندی و مقابله با ترس در مواجهه با اکثریت مخالف
2- ایجاد مهارتِ مدیریتِ افکار برای درمان روحیه ترس از مخالفت با اکثریت واقعی یا خیالی
3- آشنایی با مواضع و مهارت‌های پاسخ‌گوییِ منفیِ مناسب به خواسته‌های دیگران
4- کاشت بذر روحیه‌ی ترسِ مثبت، مهرطلبی و تاییدطلبی از روی اراده جهت اهداف ارزشی بدون درنظر گرفتن اکثریت و اقلیت
5-  شناخت سبک زندگی خدامحور در برابر زندگی خودمحور یا انسان‌محور
6- ایجاد روحیه تواضع، احسان، خطاپوشی و مثبت‌اندیشی در تعامل با دیگران

این کتاب در چاپ سوم با تیراژ هزار نسخه پس از مشورت‌های فراوان با اساتید و موسسات مختلف و دریافت بازخوردهای گوناگون از مخاطبین با اصلاح و اضافات، در عنوان جدید روانه بازار شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره‌های زیر کتاب را تهیه کنند:

📲 آقای بخشی: 09934199935
☎️ موسسه بصائر: 02188223524

اگر به تازگی با کتاب «ترس زشت، ترس زیبا» و دوره آموزشی «مهارت جرات مندی» آشنا شده اید، حتما صفحات زیر را مطالعه کنید: