اخبار


آخرین اخبار طرح آموزشی بصائر


گزارش جشنواره رمضان

گزارش جشنواره رمضان

جشنواره رمضان برگزار شد. محتواهای برگزیده از دوره های بصائر در حوزه های مرزبانی اعتقادی، علم زندگی، و سواد رسانه‌ای به صورت ویدئو و متن انتخاب شد و مسابقه از این محتوا در روز 6 اردیبهشت برگزار شد.