بایگانی نوشته‌ها


ویژگی‌های شخصیتی یک معلم اثرگذار در تربیت دینی

ویژگی‌های شخصیتی یک معلم اثرگذار در تربیت دینی

در اهمیت این موضوع همین بس که از مرحوم استاد روزبه نقل شده: دانش‌آموزان همان می‌شوند که ما هستیم نه آن که ما می‌گوییم. اما در این مختصر به برخی از ویژگی‌هایی که یک مربی و معلم اثرگذار، در تربیت دینی دانش‌آموزان و متربیان باید داشته باشد به خواهیم پرداخت.