بایگانی نوشته‌ها


چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

مهم ترین راهکارها و ملاحظات مربی دینی برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان - سوالات دانش آموزان جزء دغدغه های آن هاست و برایشان اهمیت دارد، و از طریق آن می‌توان به تفکرات و جهان بینی شاگردان پی برد؛ پس نباید بی‌ارزش دانسته شود. پاسخگویی صحیح و منطقی این پرسش‌ها از سوی معلم اعتقادی یکی از مهم ترین گام ها در تربیت دینی است.

چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟  (بخش نخست)

چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟ (بخش نخست)

مربی دینی در مواجهه با شاگردان خویش معمولاً با پرسش های متعددی روبرو می‌شود. درست است که معلم باید بتوانند به این سوالات پاسخ های قانع کننده ای بدهد؛ اما توجه به خود همین پرسش ها و منشأ ایجاد این سؤالات در ذهن دانش آموزان می‌تواند ابزار خوبی برای یک مربی جهت شناخت بهتر دانش آموز باشد.