چاه داد خدا

برگزاری اولین جلسه دوره سواد رسانه‌ای و مهارت کلاس‌داری در قلعه گنج و چاه داد خدا

/media-literacy-kerman

 روز پنجشنبه، 6 خرداد ماه، با حضور جناب آقای دکتر اخباری و جناب آقای مهندس پورپرهیزکار در شهرهای قلعه گنج و چاه داد خدا اولین جلسه این دوره برگزار شد...