آزمون دوره «محبوبیت و مقبولیت» - ویژه مؤسسه گل نرگس

آزمون دوره «محبوبیت و مقبولیت»

موسسه گل نرگس


  • {{value}}
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
1. رابطه‌ی محبوبیت و مقبولیت چیست؟ را بنویسید. 1. رابطه‌ی محبوبیت و مقبولیت چیست؟ را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
2. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام کسی که بین اذان و اقامه سجده کند، چه پی آمد معنوی برایش خواهد داشت؟ را بنویسید. 2. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام کسی که بین اذان و اقامه سجده کند، چه پی آمد معنوی برایش خواهد داشت؟ را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
3. از راهکارهای مقبولیت دو مورد را ذکر کنید و توضیح دهید. را بنویسید. 3. از راهکارهای مقبولیت دو مورد را ذکر کنید و توضیح دهید. را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
4. چگونه تواضع در محبوبیت مربی تاثیر گذار است؟ را بنویسید. 4. چگونه تواضع در محبوبیت مربی تاثیر گذار است؟ را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...