ترم تابستان

اطلاعات دوره‌های مدرسه تابستانه 1402

/summer1402-info

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و اطلاعات تکمیلی دوره‌ها


راهنمای دوره‌های ترم تابستان

/summer-guide

راهنمای کلاس‌‍ های مجازی ترم تابستان 1401...


طرح های تخفیفی تابستان 1401

/discount-01

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


ثبت نام ترم تابستان 1401

/summer1401-register

ثبت نام و اطلاعات بیشتر درباره دوره‌های ترم تابستان 1401 بصائر...