ترم زمستان

معرفی دورهه های آموزشی بصائر

/moarefi-dore-win02

معرفی دورهه های آموزشی بصائر


اطلاعات دوره‌های نیمسال دوم 1402

/winter-courses

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و اطلاعات تکمیلی دوره‌ها


تخفیف‌های ترم زمستان 1402

/discount1402-win

چگونه می‌توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


ثبت نام ترم زمستان 1402

/register-winter1402

اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام در دوره‌های ترم پاییز بصائرراهنمای دوره‌های ترم زمستان 1401

/winter1401-info

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و معرفی منابع آموزشی


تخفیف‌های ترم زمستان 1401

/discount1401-win

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


طرح های تخفیفی

/discount

چگونه می توانیم از طرح های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


آغاز ثبت نام دوره‌های ترم زمستان

/winter-semester

اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره‌های ترم زمستان مؤسسه بصائر...