تقدیر

تقدیر از نفرات برتر دوره 4 تربیت مدرس مهارت جرأت مندی

/topstudents-tarbiyat4

مشاهده اسامی نفرات برتر دوره تربیت مدرس مهارت جرأت مندی...


تقدیر از نفرات برتر دوره 24 و 25 مرزبانی اعتقادی

/post-13

از نفرات برتر دوره‌های 24 و 25 مرزبانی اعتقادی تقدیر شد...


تقدیر از دانشجویان برگزیده دوره‌های مهارت جرأت‌مندی

/post-6

اسامی برگزیدگان دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی و دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی


تقدیر از نفرات برتر دوره‌های مهارت جرأت‌مندی شیراز

/post-5

مشاهده اسامی نفرات برتر دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی در کانون فرهنگی علی اکبر (علیه السلام) شیراز