ماه رمضان

گزارش جشنواره رمضان

/ramadan-report

جشنواره رمضان برگزار شد. محتواهای برگزیده از دوره های بصائر در حوزه های مرزبانی اعتقادی، علم زندگی، و سواد رسانه‌ای به صورت ویدئو و متن انتخاب شد و مسابقه از این محتوا در روز 6 اردیبهشت برگزار شد.


جشنواره رمضان بصائر

/post-1

جشنواره رمضان بصائر آغاز شد.