امام زمان

تربیت دینی کودکان با محوریت آشنایی با امام زمان

/religious-education-children

امروزه معمولاً بیشترین دغدغه والدین این است که فرزندشان مسایل روز را یاد بگیرد و عقب ماندن فرزندشان از یاد گرفتن زبان انگلیسی، موسیقی، یا درس‌های کنکور و ... برایشان  بسیار نگران کننده‌تر است تا اینکه از دین و آداب آن اطلاعات چندانی نداشته باشد.


آیا فکر می کنید شما و امام دربرابر قانون یکی هستید؟

/ghanon-emam

امام در مقابل قانون نیست بلکه امام خود قانون و قانون گذار است.