نفرات برتر

تقدیر از دانشجویان برگزیده دوره‌های مهارت جرأت‌مندی

/post-6

اسامی برگزیدگان دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی و دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی


تقدیر از نفرات برتر دوره‌های مهارت جرأت‌مندی شیراز

/post-5

مشاهده اسامی نفرات برتر دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی در کانون فرهنگی علی اکبر (علیه السلام) شیراز